Pentru asigurarea transparenței și a unei informări corecte a beneficiarilor, accesați  Lista actualizată a fișelor de proiecte avizate POCU/POR postată pe site-ul MFE: www.mfe.gov.ro

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f0e196dc5a5b5f92d2d84acea4b9285b.pdf  pdf