Situația privind achizițiile derulate de GAL-AS Moinești

 

în cadrul proiectului NR:

...

Situația privin achizițiile derulate de GAL-AS Moinești

în cadrul proiectului NR:

...
...

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ - ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

LANSEAZĂ

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE

...

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE

...

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE

...