1. Municipiul Moinești
  2. S.C.Romactiv Business Consulting S.R.L.
  3. Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui
  4. Asociația Așezământul Social Filantropic Sf.Mare Mucenic Gheorghe
  5. Persoană fizică relevantă – Ciobanu Aurica